Do MAP IV. se zapojí rekordní počet škol

Schválením závěrečné evaluační zprávy, ročních akčních plánů a dalších klíčových dokumentů byl završen projekt Místního akčního plánu vzdělávání MAP III. Členové Řídicího výboru na závěrečném jednání schválili mimo jiné dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Beroun pro období do roku 2025. Jedná se o klíčový dokument, který má návaznost na finanční podporu pro území ORP Beroun pro roky 2024 a 2025. Stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů regionální vzdělávací politiky, a to na základě místní potřebnosti, která je podložena reálnými daty a analýzami z uskutečněných šetření.

Cílem končícího projektu MAP III. bylo zajistit pokračování a zejména udržení výše kvality nastavené spolupráce všech aktérů vzdělávání na území SO ORP Beroun, která byla budována a systematicky rozvíjena již od roku 2016 až dosud (MAP I., MAP II.). Nadále byl podporován a rozvíjen proces strategického řízení a plánování ve školách, fungoval realizační tým projektu včetně práce čtyř pracovních skupin. V souladu s komunikačním plánem projektu byla realizována setkání vedoucích pedagogických pracovníků škol, na podzim se uskutečnila předpremiéra seriálu Jak se dělá dobrá škola s následnou odbornou diskuzí pro veřejnost a webinář pro zřizovatele na téma Jak a k čemu směřovat a podporovat naši školu.

Na projekt MAP III. bude od prosince 2023 bezprostředně navazovat projekt MAP IV., do kterého se zapojí ještě více škol z Berounska než v minulých projektech. Celkově jde o 82 mateřských, základních a uměleckých škol, které tvoří zhruba 95 procent všech škol v území SO ORP Beroun. Realizace je plánována na 25 měsíců, tj. do 31.12.2025. Ustavení Řídicího výboru pro MAP IV. je plánováno na únor 2024 a stávající manažerka projektu Jitka Štembergová věří, že většina zkušených členů bude ve své práci pokračovat.