Dokumenty k připomínkování

Roční akční plán pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2023, verze 1.0, X. 2023, RAP IV. – VYHODNOCENÍ

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Beroun pro období do roku 2025, verze 4.0, X. 2023

 

Roční akční plán pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, verze 1.0, X. 2023, RAP V.

 

Roční akční plán pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, verze 1.0, X. 2023, RAP VI.