Dokumenty k připomínkování

Strategický rámec MAP pro území SO ORP Beroun, v. 14.0, VI. 2023


SWOT-3 analýza potřeb vzdělávání škol v území SO ORP Beroun pro období do roku 2025

Prioritní oblasti podpory a strategické cíle do roku 2025

Strategická VIZE do roku 2025

Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP, v. 1.0, VI. 2023

Návrh vzdělávacích aktivit MAP pro rok 2024 a pro rok 2025