Jak zvládnout návrat dětí do školek?

On-line setkání v rámci Platformy pro síťování mateřských škol v území ORP Beroun se uskuteční hned ve dvou termínech, a to 6. a 20. května vždy od 13 do 15 hodin. Tentokrát bude setkání spojené s debatou na téma návratu dětí do mateřských škol a povede jej zkušená pedagožka a lektorka Mgr. Lenka T. Ficová. Akce se uskuteční formou moderované debaty v MS TEAMS. Odborníci upozorňují na to, že po dlouhé vynucené pauze dané opatření proti šíření covid-19 nemusí mít zcela hladký průběh. Je třeba si uvědomit, že to nebyly „jenom dlouhé prázdniny“, ale období, které mohlo být emočně, sociálně nebo ekonomicky vypjaté pro jejich rodiče. Dítě se tedy vrací do MŠ s regresem návyků a dovedností (ostatně jako téměř vždy po prázdninách) a navíc zatížené promítnutím obav a strachů z rodiny. A za dveřmi je konec školního roku, což, zejména v případě předškoláků, vyvolává zase obavy na straně pedagogů MŠ

Okruhy k debatě:

  • Adaptace dětí
  • Dopady stresu na děti
  • Jak komunikovat a spolupracovat s rodiči
  • Psychohygiena pedagoga

Přihlásit se můžete ZDE