Jaké jsou vaše postoje k pojmům demokracie a aktivní občanství, zjišťuje mateřská škola

Lesní mateřská škola Studánka shromažďuje prostřednictvím dotázníků názory, myšlenky a postoje k pojmům demokracie a aktivní občanství v předškolním vzdělávání. Sběr informací je součástí dvouletého projektu financovaného Fondy EHP, program Vzdělávání – institucionální spolupráce s názvem Participativní demokracie a aktivní občanství v předškolním vzdělávání. Tento projekt realizujeme v partnerství s norskou přírodní školkou Smatjern. Cílem je vytvořit inovativní kurikulum, kde budou tyto pojmy uchopeny tak, aby se tento přístup projevoval v každodenním životě v školky, nejen v tematickém plánu, ale i vědomém přístupu pedagogů. Součástí projektu jsou i workshopy pro učitele a taky závěrečná konference, na kterou jste srdečně zváni. Jak pedagogové, rodiče předškolních dětí, ale i obecně každý může přispět svým názorem, myšlenkou, inspirací k vytváření obsahů a výchozích principů pro inovativnější vzdělávání a přístup v našich školkách.
Dotazníky mohou zájemci posílat do 20. května.

 

Linka pro rodiče/veřejnost: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqTqyPF0bVE3dVoKdD52awbNsuR7FzhhDdmzKTsbCuI1TGNw/viewform?usp=sf_link

Linka pro pedagogy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSculfTqLtqHwqMQhlvS3XewYAiyHbCoa5U4xJLT8ZHvNmYmKQ/viewform?usp=sf_link