Kraj chystá kurzy primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

Středočeský kraj připravuje na letošní rok sérii vzdělávacích kurzů pro pedagogy, které se zaměřují na oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a na podporu duševního zdraví. Kurzy budou reagovat i na současnou situaci na Ukrajině.  Středočeský kraj bude o peníze na projekt žádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Náklady jsou vyčísleny na 667 000 korun. Tématy kurzů budou vedení třídnických hodin se zaměřením na prevenci všech forem rizikového chování, včasná identifikace dítěte ohroženého rizikovým chováním nebo rozvojem duševní nemoci, wellbeing a duševní hygiena žáků i pedagogů, supervize pracovníků školního poradenského pracoviště, extremismus, radikalismus a boj s dezinformacemi ve školním prostředí. Posledně jmenované téma je reakcí na aktuální vojenský konflikt na Ukrajině. V rámci projektu se také uskuteční krajská konference primární prevence na téma Zažít prevenci 2022.