Na setkání ředitelů se prezentovalo několik neziskových organizací

Hojnou účast zaznamenalo další setkání ředitelů základních a mateřských škol v rámci projektu MAP ORP Beroun II. Konalo se na počátku června v budově MěÚ Beroun. Prezentovalo se na něm mimo jiné i několik neziskových organizací:

Farní charita

Člověk v tísni

Pro zdraví 21

Rodinné centrum Slunečnice

Muzeum Českého krasu

Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, z.s. 

CPSP Beroun Centrum psychologicko-sociálního poradenství Stř.kraje

Klubíčko Beroun, z.ú. 

AOPK ČR, CHKO Český kras