Na únorovém setkání získají ředitelé informace o možnostech získání neinvestičních dotací

V první polovině února se v Berouně uskuteční setkání ředitelů základních, mateřských a uměleckých škol z Berounska, které se zapojily do projektu Místního akčního plánu vzdělávání MAP ORP Beroun II.
Setkání ředitelů se uskuteční ve středu 13. února, a to v budově MěÚ Beroun. Ředitelé mateřských škol budou jednat od 10 hodin. Začátek setkání ředitelů ZŠ a ZUŠ je naplánován na 13. hodinu. Zástupci škol se během schůzky dozví o plánovaných vzdělávacích aktivitách pro rok 2019 nebo o úloze koordinátora, kterého bude mít každá škola v odborném týmu projektu.
Užitečné budou pro ředitele zejména informace o možnostech získání neinvestičních finančních prostředků v rámci výzvy Šablony II. Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Cílem výzvy je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.