Nové strategické dokumenty můžete připomínkovat do 8. října

Zveřejnění aktualizace strategické dokumentace pro oblast školství v území SO ORP Beroun s výhledem do roku 2025 – možnost připomínkování.
Vážení partneři platformy MAP, vážení pracovníci škol, vážení rodiče a přátelé školy, informujeme Vás o aktualizaci dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III., CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004 (financován z OP VVV). Dokumenty aktualizují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

K připomínkování jsou odborné i laické veřejnosti předloženy tyto dokumenty:

  1. Roční akční plán pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2023, verze 1.0, X. 2023, RAP IV. – VYHODNOCENÍ
  2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Beroun pro období do roku 2025, verze 4.0, X. 2023.
  3. Roční akční plán pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, verze 1.0, X. 2023, RAP V.
  4. Roční akční plán pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, verze 1.0, X. 2023, RAP VI.

 Dokument Evaluační zpráva o procesu místního akčního plánování SO ORP Beroun za období 2016 – 2023 bude uveřejněn k připomínkování později – do 30.9.2023.

Připomínky je možné předložit do 8. 10. 2023 prostřednictvím online formuláře ZDE, nebo zaslat na email  map@muberoun.cz.

Připomínkové řízení probíhá od 4. 9. 2023 do 8. 10. 2023.

Následně budou dokumenty předloženy k projednání Řídícímu výboru MAP pro území SO ORP Beroun na jednání dne 24.10. 2023. 

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

Realizační tým MAP