Odborníci poradí, jak rozvíjet talent

Soutěže a přehlídky jsou jedním z nástrojů identifikace nadaných žáků i možností seberealizace a porovnání svých  schopností v konkurenčním prostředí. Jsou tady ale i jiné cesty. Jak dosáhnout zkvalitnění organizace nejvýznamnějších soutěží? Na co a jak se má pedagoga podílející se na práci s nadanými žáky zaměřit? Jak má talent žáka rozvíjet? Na tyto a další otázky budete moci hledat odpověď pod vedením odborníků z dané
oblasti na semináři Jak poznat a rozvinout talent. Účastníci se seznámí s praktickými tipy a inovativními metodami
vzdělávání nadaných žáků i s metodami rozvoje sebe sama.
V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje se koná 30. a 31. května. První společná část bude zaměřena na zajímavá témata od legislativních a organizačních informací o zajištění soutěží po témata zabývající se identifikací nadání a práce s talenty. Druhá část se bude skládat z workshopů, které budou prezentovány odborníky formou příkladů dobré praxe jako je kultura myšlení, emoční inteligence, Klub nadaných a mnoho dalších zajímavých témat. Seminář se bude konat v HOTELU PRAHA, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 (http://www.tophotel.cz/cs/), účast je zdarma (včetně ubytování a stravování).  Více ZDE.
Účast na semináři je bez vaší finanční spoluúčasti, ubytování, strava a přednášky jsou
kompletně hrazeny z projektu IKAP.

Program:
Společná část
 Proč projekt IKAP cílí na talenty
 Ekonomická, legislativní a organizační témata spojená s prací s nadanými žáky
 Jak objevit a rozvíjet potenciál nadaných žáků, co je to síť podpory nadání a jak
pomáhá pedagogům i žákům, jak pracovat s digi guru a proč se hodí kouč…a
řada dalších témat.
Workshopy
 aktivní zapojení do dobré praxe – co zmůže kultura myšlení, jak a k čemu je
dobrá emoční inteligence, specifika práce s talentem nebo proč Klub nadaných?
Konkrétní podoba programu bude zaslána v dostatečné předstihu.