Ostatní dokumenty

Evaluační zpráva o průběhu a přínosu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.


SWOT-3 analýza vzdělávání, verze 2.0, XII. 2021

SWOT-3 analýza vzdělávání, verze 1,XII,2019


Identifikace místních lídrů verze 2.0,VI.2020

Identifikace místních lídrů verze_1_XII_2019


Agregovaný popis POTŘEB ŠKOL na území MAP SO ORP Beroun, verze 2.0, VI. 2022

Agregovaný popis POTŘEB ŠKOL verze 1.0,VI.2020


Zapojeni do MAP – Informace na web školy


Komunikační plán MAP ORP Beroun II.


SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP – HARMONOGRAM jednotlivých evaluací MAP, verze 3.0, VI. 2022.

SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP – HARMONOGRAM jednotlivých evaluací MAP, verze 2.0, XII. 2021