PF 2023

Přejeme všem příznivcům a podporovatelům MAP ORP Beroun III poklidné Vánoce. Do nového roku 2023 pevné zdraví, klid a pohodu.