Přejeme úspěšný start do nového školního roku!

Přejeme všem školákům, studentům, pedagogům, asistentům i nepedagogickým pracovníkům skvělý strat do nového školního roku. Prostě aby se vydařil na jedničku a ty vás provázely po celé jeho trvání. Během celého školního roku přejeme mnoho úspěchů! Především přejeme vám všem, abyste mohli do školy chodit každý den, každý týden a každý měsíc nového školního roku.