Pro rovné příležitosti

Vedoucí Mgr. Martina Kykalová
Obsahem práce této skupiny je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Vytváří popis stávajícího stavu této problematiky na Berounsku, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Členové:
Jana Hromasová, Základní škola a Mateřská škola Vráž
Mgr. Kateřina Hůlová, Člověk v tísni, o.p.s.
Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová, Pro zdraví 21 z.ú.
Mgr. Jana Kubásková, OA a SPgŠ Beroun
Mgr. Iva Ludvíková, Město Beroun, OSVZ, komunitní plánování soc. služeb
Lenka Píšová, Základní škola Zdice
PhDr. Jana Soukupová, 2. základní škola a mateřská škola, Beroun
Bc. Milena Stibalová, Město Beroun
Mgr. Ivana Vašků, Farní charita Beroun
Mgr. Petra Vávrová, fyzická osoba – rodič

Informace z jednání:

28. 4. 2020

25. 2. 2020

3. 12. 2019

17. 9. 2019

14. 5. 2019

19. 3. 2019

23. 1. 2019

31. 10. 2018 Kulatý stůl