Ředitelé škol řešili aktuální témata a předávali si zkušenosti

V polovině října se na Monínci uskutečnilo výjezdní setkání vedoucích aktérů regionálního školství na Berounsku v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun II (MAP II). Jednalo se především o ředitele mateřských a základních škol, kteří využili setkání k výměně informací, sdílení příkladů ze své praxe a řešení aktuálních problematik. Přítomné pedagogy na setkání pozdravili také starostka Soňa Chalupová s místostarostou Dušanem Tomčem. Jako zajímavé a přínosné hodnotili pedagogové oba středeční semináře – pro účastnice z mateřských škol přednášel Pavel Rampas, pro zástupce ze základních škol lektor a psycholog Milan Studnička. Oba lektoři se věnovali tématům na podporu osobnostně-sociálního rozvoje vedoucích pedagogů. Dalším důležitým bodem setkání byl seminář na téma financování v regionálním školství. Účastníkům byly rovněž předány potřebné informace z projektu MAP II., které se týkaly mj. přípravy nového seznamu investičních  priorit, vzdělávacích akcí pro žáky a pedagogy a aktualizace celkové strategie MAP.