Regionální vlastivěda je pomůckou pro pedagogy

Publikace Regionální vlastivěda vyšla díky projektu MAP na podzim. Určená je jako školní pomůcka pro pedagogy a její autor Emil Šnaidauf v ní představuje náměty na školní  exkurze v okolí Berouna včetně praktických zkušeností a organizačních doporučení. Publikace je rozdělena do kapitol, z nichž každá představuje popis návštěvy
konkrétní lokality nebo oblasti. Nejde pouze o charakteristiku určitého místa či území s případným popisem tras putování, ale jsou zde prezentovány organizační, metodicko didaktické a praktické poznámky k realizaci exkurze v dané oblasti, které vycházejí z mé vlastní praxe. „Exkurze do uvedených míst jsem většinou několikrát absolvoval jako učitel s žáky nebo jako lektor s pedagogy různých stupňů škol,“ uvedl autor s tím, že jsou koncipovány tak, aby představily určitou oblast jako celek ve vzájemných přírodních a historicko kulturních souvislostech. Najdete zde i případné odkazy na naučné stezky v oblasti a jejich charakteristiku. Důležitou součástí publikace je i doporučená literatura vhodná k přípravě exkurzí, příloha s fotografiemi a CD s ukázkami pracovních listů pro žáky různých
věkových kategorií.