Revolution train jako prevence proti užívání psychoaktivních látek

Zajímá vás problematika návykových látek a dalších škodlivých substancí u dětí, jako jsou nikotinové sáčky, kratom, HHC produkty nebo nové psychoaktivní látky? Na tyto i jiné otázky vám pomohou nalézt odpovědi příslušníci Národní protidrogové centrály SKPV Policie České republiky, a to tak, abyste dokázali nepřekročit nejen školní mantinely. Zveme vás na Workshop, který se koná dne 12. 6. od 10 do 12 hodin na hlavním vlakovém nádraží v Plzni. Právě tam najdete REVOLUTION TRAIN. Workshop je zdarma a je určen pro pracovníky státní správy a samosprávy, pedagogy, metodiky prevence, výchovné poradce a další, kteří se věnují aktivitám s dětmi a mladistvými.
Revolution train je nástroj primární prevence zaměřený proti užívání psychoaktivních látek (tabák, alkohol a další vesměs ilegální látky), určený zejména pro vybranou cílovou skupinu dětí a mladistvých ve věku od 12 do 17 let, zároveň zahrnuje rodinu, školu i provázanost s lokální komunitou s cílem stimulace a inspirace k smysluplným volnočasovým aktivitám.

Více o projektu najdete ZDE.