Seminář představí současnou dětskou literaturu pro děti a mládež

Zajímavý seminář pro pedagogy pořádá Národní pedagogické museum a knihovna Jana Amose Komenského . Akreditovaný seminář nazvaný Dobré knihy dětem. Současná dětská literatura pro děti a mládež a její využití ve výuce se uskuteční 7. října. Vzdělávací program pro pedagogy je zaměřený na současnou dětskou literaturu, seznamuje účastníky s problematikou literatury pro děti a mládež, vybranými autory literárních děl, publikujícími od roku 1999 do současnosti. Metodická podpora pro tvorbu doporučené četby. Význam dětské literatury pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Více o programu najdete na stránkách NPMK – ZDE