V záložce Dotační příležitosti byla aktualizovaná tabulka s přehledem dotací

V některých případech došlo k posunutí termínu příjmu žádostí a některé výzvy byly již ukončeny.