Zápisy do berounských mateřinek již 13. a 14. května

Zápisy do mateřských škol v Berouně pro školní rok 2019/2020 se budou konat:
v pondělí 13. května 2019 od 14.00 do 17.00 hodin
a v úterý 14. května 2019 také od 14.00 do 17.00 hodin.
Zápis bude probíhat v jednotlivých mateřských školách. Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte a doklad k ověření trvalého pobytu dítěte (občanský průkaz jednoho z rodičů nebo dětský občanské průkaz nebo potvrzení z evidence obyvatel). Tento termín zápisů platí také pouze pro mateřské školy zřizované městem Beroun. Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 jsou stanoveny školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem.