Členové „matematické“ pracovní skupiny sestaví plán pro letošní rok

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, která funguje v rámci čtyřletého projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., se letos poprvé sejde na svém jednání. Uskuteční se 17. února od 15:00 hodin v učebně Jungmannovy ZŠ v Berouně.  Práce této skupiny, v níž jsou zastoupeni pedagogové mateřských a základních škol z Berounska, je zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti. „Na programu máme nejen zhodnocení činnosti v loňském roce, ale především vytvoření plánu pro rok letošní,“ uvedla vedoucí skupiny Eva Chlumská, která je současně zástupkyní ředitele v ZŠ Jungmannova.