Realizační tým se znovu sejde v půlce února

 

Druhé letošní jednání realizačního týmu MAP ORP Beroun II se uskuteční v pondělí 17. 2. 2020. Členové týmu začnou jednat od 12 hodin v zasedací místnosti MěÚ Beroun. Pokračovat budou v  aktualizaci Analytické části MAP, projednávat budou rovněž vzdělávací aktivity,  to jak aktuální informace, tak i plán na další období. Na programu jsou rovněž informace o fungování jednotlivých pracovních skupin. Projednávána bude rovněž příprava setkání ředitelů ZŠ a MŠ, které se uskuteční  25. 3., a setkání KZŠ, které je plánované ne 20. 5.2020