Co je supervize a co může nabídnout školám a učitelům?

Supervize pro učitele aktuálně zaměřená na situaci ve školách po covidu je hlavním tématem semináře, který se uskuteční 29. 9. od 15 do 17 hodin. Seminář pro pedagogy základních škol se bude konat v budově Městského úřadu Beroun na Husově náměstí, v zasedací místnosti č. A 208. Seminář povede lektorka Alexandra Petrů z programu Varianty (Člověk v tísni)

Principem supervize je hledání řěšení problémů s praxe s nezaujatým odborníkem. Může se týkat práce s problémovým žákem, spolupráce s kolegy, důvěrnosti prostředí ve škole, komunikace s rodiči žáků. Probíhá v bezpečném prostředí, formou rozhovoru – individuálně, nebo ve skupině.
Na školách, kde už supervize probíhají, si učitelé chválí, že jim supervize poskytuje možnost podělit se o své problémy s ostatními a vyslechnout názory a zkušenosti kolegů. Umožňuje jim jiný pohled na události a problémy, získání nadhledu, vyčištění hlavy. Nejdůležitější přínos supervize vidí v tom, že se podělí o problémy a zjistí, že podobné situace řeší i jiní.
V rámci supervize se probírají jednotlivé aktuální kazuistiky. Supervizní setkání se vyznačuje činností osoby supervizora, tedy odborníka zvenčí, který není zatížen osobní angažovaností v daném problému/konfliktu/vztahu a může tedy nabídnout nový a nečekaný pohled na situaci. Učitelé někdy očekávají, že tento odborník najde i řešení. Supervizor ale nemá předkládat řešení, může nám však pomoci vhodnými otázkami řešení nalézt.
Organizováno na základě podnětu Pracovní skupiny MAP pro rovné příležitosti, vedoucí Mgr. Martina Kykalová, e-mail: Martina.Kykalova@email.cz

PŘIHLÁŠENÍ:     ZDE