Workshop o specifikách nestandardního chování a projevů u dětí – NOVÝ TERMÍN a MÍSTO

Jedním z často diskutovaných problémů současného školství je téma inkluze. Právě jemu se bude věnovat workshop chystaný v rámci projektu MAP ORP Beroun II. Pro učitelky z mateřských škol Berounska a pro jejich asistenty je určen workshop k tématice inkluze v mateřských školách. Uskuteční se ve čtvrtek 23. 9. od 8 do 10.30 hodin. Změněno je i místo konání, nově v Jiné Kávě, U Kasáren 192, Beroun.

Za pracovní skupinu MAP pro rovné příležitosti provází workshopem lektorky Michaela Sedláčková – učitelka MŠ, Mgr. Jana Kubásková – učitelka OA, SPgŠ Beroun a Mgr. Jiřina Čermáková – speciální pedagožka.
Cílem akce je ověřování funkčnosti a přínosu právě vznikajícího pracovního materiálu, sloužícího k orientaci pedagogů v oblasti problémového chování dětí v MŠ a možnostech následného řešení v rámci berounského regionu a zároveň pomoc učitelkám MŠ v jejich nelehké práci v důsledku probíhající inkluze. Zmiňovaný Manuál specifik nestandardního chování a projevů u dětí v MŠ obdrží všichni účastníci Naučí se s ním pracovat, mohou se zároveň podílet na jeho doplnění prostřednictvím svých připomínek a sdílených zkušeností.

Přihlášení: ZDE