Do místního akčního plánu rozvoje vzdělávání se přihlásila většina škol Berounska

Odborné semináře pro pedagogy, workshopy pro žáky i rodiče, ale i podpora škol v oblasti finančního a projektového řízení dotací. To vše nabízí Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP II), pro který se berounské radnici podařilo získat dotaci z evropských fondů, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Účastní se ho 73 základních, mateřských a základních uměleckých škol, což je 93 % všech těchto subjektů na Berounsku.
V polovině prosince byl zvolen Řídící výbor MAP, který tvoří zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území. Ustanoven byl i realizační tým a čtyři povinné pracovní skupiny pro financování, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pro rovné příležitosti. Další skupina je zaměřená na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání. „Jen na první polovinu roku 2019 je připraveno několik setkání ředitelů škol i školek k řešení aktuálních problémů, návštěvy pedagogů mezi školami, chystáme zajímavou publikaci s učebními texty o regionální vlastivědě. Chybět nebude ani workshop pro rodiče,“ vyjmenovala hlavní manažerka projektu Jitka Štembergová s tím, že celý projekt potrvá čtyři roky. Současně byly spuštěny webové stránky www.mapberoun.cz, na kterých zájemci najdou potřebné informace a aktuality, stejně tak i facebookový profil.
Cílem celého projektu je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku.