Vedoucí pracovních skupin se sejdou koncem listopadu

Setkání vedoucích pracovních skupin projektu MAP II a dalších členů realizačního týmu se uskuteční poslední listopadové pondělí. Jednání začíná ve 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Beroun. V rámci projektu fungují čtyři pracovní skupiny a jedna nepovinná platforma. Vedoucí skupiny pro rovné příležitosti je Mgr. Martina Kykalová, která současně vede  platformu pro spolupráci subjektů neformálního vzdělávání. Vedoucí pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost je Mgr. Olga Chocová, třetí skupinu pro matematickou gramotnost vede Mgr. Eva Chlumská. V čele čtvrté pracovní skupiny pro financování je Ing. Karel Abrahám.