Dotace na podporu školních klubů, příměstských či pobytových táborů

Do 10. 3. 2020 lze žádat dotace v rámci výzvy na podporu školních klubů, příměstských/pobytových táborů aj. Výzva je zaměřena oblast podpory škol a školských zařízení.
Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol:

  1. Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy – aktivita: školní kluby,
  2. Příměstský tábor/Pobytový tábor v době školních prázdnin,
  3. Doprovod dětí,
  4. Společná doprava dětí) v době mimo školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.

Dotační podpora může být čerpána/projekt může být realizován do 31.12.2022. V případě žadatele školy (Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.) se jedná o 100 % krytou dotaci. Projekt je koncipován ve formě 60% přímé způsobilé výdaje (tj. osobní náklady typových pozic: pečující osoby (aktivity A, B, C), řidiče (aktivita D) a projektového manažera (aktivity A,B,C,D), 40% nepřímé paušální výdaje (ostatní výdaje související s realizací projektu např. pronájem prostor, spotřební materiál, animační služby aj.). Minimální výše projektu činí 2,1 mil. Kč (60% přímé výdaje + 40 % automaticky přiřazený paušál). Jedná se o výzvu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), č. 107, kdy plné znění výzvy naleznete pod tímto odkazem: https://www.esfcr.cz/vyzva-107-opz

Text výzvy najdete ZDE.