Jak to udělat, aby žáci poslouchali? Jak vycházet s rodiči? Přednáška nabídne odpovědi i inspiraci

Jak to udělat, aby nás žáci poslouchali? Jak vycházet s rodiči? I na takové otázky budou hledat odpověď účastníci chystané přednášky Škola dnes – jakou si ji přejeme? Určena je pro ředitele a ostatní pedagogy základních škol. Uskuteční se v rámci projektu MAP ORP Beroun 8. 11. od 9 do 13 hodin, a to v zasedací místnosti berounské radnice.
Žijeme ve světě, který se rychle mění. Jsme nuceni se vypořádávat se stále se zvyšujícími požadavky na naší práci, s přemírou informací, podnětů, s rozmanitostí názorů a  kultur. Žijeme v době vysokého životního standardu a jistot, přesto jsme vystaveni čím dál tím většímu každodennímu stresu, chaosu a nepředvídatelnosti budoucnosti, máme pocit, že jsou na nás kladeny stále větší nároky. Žáci přicházejí do škol z prostředí s nejrůznějšími výchovnými hodnotami a postoji.

Kladete si následující otázky:

  • Jak to udělat, aby nás žáci poslouchali?
  • Jak si poradit s nárůstem poruch chování a s tím, že děti s problémy v chování budou zůstávat v přirozeném prostředí?
  • Jak vycházet s rodiči?
  • Jak co nejlépe připravit děti na jejich budoucí osobní život a profesní dráhu?
  • Co nejvíce současné děti potřebují?
  • Jak udržet tvůrčí a přátelskou atmosféru v pedagogickém týmu?
  • Jakými dovednostmi vybavit žáky i učitele, aby se dokázali orientovat ve světě změn?

Pokud ano a zajímají vás odpovědi, nápady a inspirace, přijďte na setkání s paní ředitelkou Gottfriedovou ze ZŠ Trmice, která se s vámi podělí o své zkušenosti z vlastní pedagogické praxe.


Kontakt pro případné dotazy:  Mgr. Martina Kykalová, vedoucí Pracovní skupiny MAP pro rovné příležitosti

e-mail: Martina.Kykalova@email.cz