O semináře týkající se agresivity je mezi pedagogy velký zájem

Velký zájem je mezi pedagogy o nadcházející listopadové semináře na téma Agrese je OK a Agresivita u dětí. V celé společnosti, i v každé škole, se stále častěji setkáváme s různými projevy agresivity. Co to vlastně agresivita je, kde se bere, kdo a proč je agresivní? Jak se k agresivitě stavět? Jaké jsou možnosti prevence, jak reagovat na agresivní chování?
První zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, a trénink, jak se v nich zachovat, se koná 5. 11. a následně i 4. 12. Mgr. Michal Vybíral, LOM Quality, s.r.o. zahájí svou čtyřhodinovou přednášku ve 14 hodin v zasedací místnosti MěÚ Beroun na Husově náměstí. „Aby se dítě naučilo se svou agresí zacházet, musí mít možnost ji zažívat, poznávat a kultivovat,“ upozorňuje odborník s tím, že cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se učitelé naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat. Program dynamicky reaguje na potřeby a přání účastníků.                       

Co účastníci workshopu získají?

  • pochopení agrese a mechanismů jejího vzniku
  • nový náhled na vlastní emoce a zacházení s nimi
  • seznámení s modely efektivní komunikace a preventivními metodami zaměřenými na zpracování agrese (vzdělávací aktivity, hry, experimenty…)
  • konkrétní tipy na řešení reálných situací – poradna

V pořadí druhý seminář určený pro pro pedagogy mateřských škol se uskuteční 6. 11. od 14 hodin opět v zasedací místnosti berounské radnice. Seminář povede lektor Mgr. Zdeněk Altman, psycholog s dlouholetou praxí v PP poradnách .

Jaké hlavní body účastníky workshopu čekají?

  • Co je to agresivita – zamyšlení nad podstatou a příčinami agresivity a vzteku
  • Agresivita a rodičovská výchova – mechanismy učení se agresivitě
  • Různé druhy a podoby agresivního chování – na různé typy agresivity je zapotřebí různě reagovat
  • Problémy s trestáním – nejvhodnějším nástroje k zvládání agresivity a vzteku jsou komunikační dovednosti
  • Možnosti zklidnění dítěte při záchvatech vzteku – burza nápadů, jak zklidnit vztekající se dítě