Malé recitátory přivítala knihovní skřítka Prskavka

Po tři dny děti z mateřských škol Berounska přednášely verše na recitační přehlídce, která se konala v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. Zájem byl velký, přihlášena byla takřka stovka dětí. Kvůli virózám a dalším onemocněním ale verše nakonec přednášelo 62 malých recitátorů z devíti předškolních zařízení. Akce se konala v berounské městské knihovně v rámci 21. ročníku festivalu Den poezie od 20. do 22. listopadu. Cílem akce byla podpora a rozvoj čtenářské pregramotnosti, reprezentace včetně posílení sociálních vazeb.
Mottem přehlídky bylo: Otevři oči! Děti tak recitovaly především o tom, co vidí v přírodě, neboť to bylo hlavní téma. Recitovaly většinou ve skupině, v jejím rámci pak samy či ve dvojici.  „Vystoupení byla pestrá, zábavná, mnohdy i vtipná. Děti byly řádně připraveny, pomoc paní učitelky s textem využily jen výjimečně,“ popisovala průběh přehlídky ředitelka Městské knihovny Beroun Michaela Škeříková s tím, že děti v knihovně přivítala knihovní skřítka Prskavka, která po celou dobu básničky bedlivě poslouchala a následně děti odměnila tematickými diplomy a omalovánkami. A ještě jedna odměna čekala na malé účinkující – představení Cirkusu Žebřík. Děti tak mohly slyšet příběhy na pohádkové motivy.