Řídící výbor se sejde již potřetí

Třetí jednání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. se uskuteční 19. 12. od 17 hodin. Jednání se koná v zasedací místnosti MěÚ Beroun. Na programu je například průběžná informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP v území, projednání a schválení několika dokumentů: Organizační struktury MAP, SWOT –  3 analýzy vzdělávání, Identifikace místních lídrů/expertů a Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II. Projednávat a schvalovat se bude také Strategický rámec MAP.