MAP ORP Beroun II. v číslech

V čele MAP ORP Beroun je Řídící výbor tvořený 20 zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území SO ORP Beroun

V rámci projektu fungují 4 pracovní skupiny a 1 platforma

  • PS pro čtenářskou gramotnost (9 členů)
  • PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu (13 členů)
  • PS pro financování (5 členů)
  • PS pro rovné příležitosti (12 členů)
  • Platforma Pro spolupráci subjektů neformálního vzdělávání (9 členů)

Do projektu bylo zapojeno 73 základních, mateřských škol a základních uměleckých škol v území (93,6 %)

Během celého projektu se uskutečnilo na 200 seminářů, workshopů, přednášek, exkurzí. Určeny byly jak pro pedagogy, zřizovatele, tak i pro školy a rodiče žáků. Součástí byly i recitační soutěže, manažerské akademie pro vedoucí pracovníky.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a  státního rozpočtu ČR 95%, 5% vlastní  zdroje města  Beroun. Předpoklad alokace 14,7 milionů Kč pro území SO ORP.