V berounských školách je rušno – budují se sociálky, šatny i jazykové učebny

Prázdninové měsíce jsou ideálním obdobím pro provádění oprav ve školních budovách. Ve školách v Berouně se proto v této době maluje, rozšiřují se kapacity aj. Například je rušno v budově Jungmannovy základní školy, kde se nyní připravuje projekt na zateplení objektu. V této škole se navíc od července pracuje na vybudování nástavby s jazykovými učebnami a rozšíření šaten. Práce se částečně protáhnou až do začátku nového školního roku. Náklady na obě akce jsou vyčísleny na zhruba 12 milionů korun. C
D
o konečné fáze vstoupila rekonstrukce mateřské školy ve Vrchlického ulici na Závodí, což je fi nančně jedna z nejnáročnějších akcí městského rozpočtu. Součástí stavebních úprav je
mimo jiné rozšíření heren, řešení nové konstrukce krovu, instalace jídelního výtahu, rekonstrukce a rozšíření sociálního zázemí, výměna oken, celkové zateplení fasády a řešení nových přístaveb. Výsledkem bude moderní školní budova, která bude mít tři plnohodnotná oddělení po 25 dětech.
Město v současné době ještě
dokončuje projektovou dokumentaci na výstavbu nové mateřské školy v lokalitě Na Máchovně.