Na setkání ředitelů škol a školek budou představeny další plánované aktivity

Na poslední měsíc školního roku se chystá v rámci projektu MAP ORP Beroun II. další setkání ředitelů škol v území ORP Beroun. Uskuteční se ve středu 5. 6. 2019 v budově MěÚ Beroun. Od 9.30 je naplánované setkání ředitelek mateřských škol, ředitelé základních škol mají naplánovaný začátek na 13 hodin. Během setkání se ředitelé dozvědí nejen o dalších akcích chystaných na rok 2019, představí se zde také několik neziskových organizací: Farní charita, Člověk v tísni, Pro zdraví 21, Rodinné centrum Slunečnice a Muzeum Českého krasu. Pro zástupce základních škol bude prezentován vzdělávací program pro žáky nazvaný Země a příroda vypráví, pomáhá, ale i překvapuje, který připravuje Muzeum Českého krasu ve spolupráci s CHKO Český kras.