Tématem setkání pedagogů v MŠ Drašarova budou vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3 až 7 let

Možnost seznámit se s knihami a DVD klinické psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové budou moci pedagogové během setkání, které se koná v rámci projektu MAP ORP Beroun II. Akce je pořádána v rámci Platformy pro síťování mateřských škol a koná se 19. června od 8:30 v berounské Mateřské škole Drašarova 1447. Tématem budou vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3 až 7 let aneb Co nepokazit ve výchově předškolních dětí v rámci sdílení vzájemných zkušeností a kolegiální podpory v tématech současného předškolního vzdělávání. Součástí setkání bude „kulatý stůl“ s výměnou zkušeností z pedagogické práce. Přihlášky lze posílat organizátorce setkání paní ředitelce Železné na e-mail: duhovaskolka@tiscali.cz.