Na webu jsou zveřejněny dokumenty k připomínkování

V záložce Dokumenty http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/ byly zveřejněny pro všechny zapojené subjekty k možnému připomínkování dokumenty, které budou předloženy k projednání a ke schválení Řídícímu výboru MAP na jednání dne 19. 9.2022.

Jedná se o dále uvedené dokumenty:

  1. Roční akční plán pro území SO ORP Beroun na období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 (RAP III.) – VYHODNOCENÍ plnění k 30. 06. 2022 vč. příloh 1,2 (Aktivity škol, Aktivity spolupráce),
  2. Evaluační zpráva o průběhu a přínosu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. (zpracovatel Martin Kohout, externí evaluátor projektu MAP II.),
  3. Závěrečná sebehodnotící zpráva projektu za období od 1.10.2021 do 30.9.2022,
  4. Strategický rámec MAP pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun do roku 2023, verze 12.0, IX. 2022,
  5. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Beroun, verze 3.0, IX. 2022. (ÚS MAP)

Případné připomínky lze uplatnit do 11. 9. 2022 prostřednictvím formuláře Google, který je dostupný na odkazu:

MAP_Připomínkové řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 09/2022 (google.com)