Nové Šablony jsou tu! Financí je dostatek pro každou školu.

Nové Šablony jsou tu! Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělání informoval o vyhlášení VÝZVY ŠABLONY III. OP VVV, která je dostupná pouze pro MŠ a ZŠ. Tentokrát ZUŠ nejsou zahrnuty, plánuje se jejich podpora až v další výzvě z nového operačního programu). Kompletní znění výzvy naleznete zde Šablony III pro MŠ a ZŠ. Podklady najdete také v záložce Dotační příležitosti.
Mechanismus výzvy je obdobný jako u výzvy ŠABLONY II., tj. návazný na předchozí realizovaný projekt, který lze ukončit až po splnění jeho výstupů, který je podkladem pro ukončení projektu Šablony II. a zároveň vstupem pro Šablony III.)
Financí je dostatek pro každou školu – není třeba neuváženě spěchat, neboť většina škol má ještě rok realizace projektu Šablony II. před sebou.
Projekty Šablon III. musí být fyzicky ukončeny do 30.6.2023. (Je možné volit délku období od min.12 měsíců do 24 měsíců – má intervenční logiku, projekty školy realizují v různém období, tj. opět nastaveno tak, aby se každý mohl účastnit).
Po dobu realizace Šablon III. jsou i nadále k dispozici projektové manažerky, které budou poskytovat poradenství v rámci MAP zdarma. Chystá se i seminář, kde budou zástupci škol seznámeni s podrobnostmi. S ohledem na panující pandemii a omezení není přesný termín znám.