O titul Stavba roku bojují i školy z Berounska

Do sedmého ročníku soutěžní přehlídky Stavby roku Středočeského kraje 2020 se přihlásil rekordní počet staveb. V seznamu je jich nyní  27 z celkem 23 měst a obcí. Seznamu dominují mateřské a základní školy. Beroun nominoval přístavbu 2. ZŠ a MŠ v Preislerově ulici. Odborná porota si školu prohlédla 11. srpna.
Další nominovanou stavbou z Berounska je přístavba a přestavba mateřské školy v Suchomastech. Školka se nachází uprostřed obce v dolíku pod hrází obecního rybníka. Stávající školka, která vznikla přestavbou původní hospodářské budovy, prošla v minulost velkým množství přestaveb a přístaveb. Původní objekt doplnil v 70. letech minulého století kvádr nové podsklepené třídy a přístavek se sociálním zázemím. Přístavby probíhaly živelně, což se projevilo na poměrně nesourodé figuře původní budovy. Školka už kapacitně nevyhovovala, obec tak hledala možnosti navýšení kapacity. Navržená přístavba je jednoduchá obdélníková hmota o rozměrech ca 10 x 15 m, která je v severní části převýšená. Výška přístavby je srovnána s výškovou úrovní stávající ploché střechy. Zároveň pohledově splývá s výškovou úrovní svahu západně od přístavby. Dispozice třídy je maximálně otevřená, zároveň je možné ji libovolně dělit na jednotlivé segmenty a umožnit variabilnější výuku a hru žáků. Návrh mimo přístavbu řeší také úpravu a sjednocení hmoty stávající budovy. Je navrženo prodloužení sedlové střechy a sjednocení výškové úrovně střech pozdějších přístaveb a úprava východního štítu stávající budovy. Přístavba třídy je řešena jako dřevostavba kombinovaného systému, zateplená tepelnou izolací na bázi dřeva. Pohledové části jsou sladěny do světlých přírodních odstínů – světlá omítka (prodloužená hmota stávající budovy) a přírodní dřevěný laťkový obklad. Podlahy přístavby jsou světlé matné z přírodních materiálů, stěny v interiéru s bílou malbou, podhledy akustické, perforované SDK s přímou kruhovou perforací, vestavěný nábytek je vyroben z biodesek z tuzemského dřeva. Velký důraz byl kladen na udržitelnost a energetickou nenáročnost budovy – celá přístavba je pokryta zelenou střechou, dešťová voda je zachytávána do akumulační nádrže a slouží k zálivce zahrady. Přístavba je nadstandardně zateplena, maximalizaci denního osvětlení obstarávají veliké kruhové světlíky – zmenšují tak nutnost použití umělého osvětlení.

Soutěží stavby různých velikostí a funkcí. Stavby hodnotí sedmičlenná odborná porota. Slavnostní udílení titulů a dalších cen se uskuteční 17. září v GASKu v Kutné Hoře v Kutné Hoře.  Více o nominovaných stavbách najdete na webu stavbaroku.cz.