header image

Nové Šablony jsou tu! Financí je dostatek pro každou školu.

Nové Šablony jsou tu! Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělání informoval o vyhlášení VÝZVY ŠABLONY III. OP VVV, která je dostupná pouze pro MŠ a ZŠ. Tentokrát ZUŠ nejsou zahrnuty, plánuje se jejich podpora až v další výzvě z nového operačního programu). Kompletní znění výzvy naleznete zde Šablony III pro MŠ a ZŠ. Podklady najdete také…

Zápisy do prvních tříd se uskuteční, ale bez dětí

Zápisy do prvních tříd se v dubnu uskuteční, ale bez přítomnosti dětí. Konkrétní systém pro letošní nestandardní přijímací řízení si řeší jednotlivé školy, proto doporučujeme navštívit jejich webové stránky a tam hledat aktuální informace. Přehled škol zapojených do projektu MAP ORP Beroun najdete ZDE. V berounských základních školách se zápis uskuteční v termínu…

Inspirace pro domácí vzdělávání

Od 11. března jsou uzavřené všechny základní školy. Učitelé jsou tak se svými žáky v kontaktu většinou přes internet nebo telefon. Níže přinášíme tipy a inspiraci pro domácí vzdělávání v souvislosti s COVID-19. Leták s vyčerpávajícími možnostmi a informacemi, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem školství, najdete ZDE. Například SCIO…

Aktuální sdělení k realizaci šablon

Kvůli uzavření základních škol v souvislosti s nouzovým stavem nemohou instituce pokračovat v projektech v rámci šablon tak, jak byly naplánované. Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu ministerstvo předložilo 30. března příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik.  „Věříme, že tento dokument…

Plánované dubnové akce se kvůli pandemii neuskuteční

Protože nadále platí nouzový stav v souvislosti s šířením koronaviru a s ním související omezení, akce plánované v rámci MAP Beroun na duben jsou zrušeny. Neuskuteční se přednášky, semináře, ani exkurze pro pedagogy s autorem publikace Regionální vlastivěda. Kompletní přehled zrušených vzdělávacích aktivit z důvodu celostátně vyhlášené karantény najdete ZDE.

Do konce března všechny akce zrušeny

Minimálně do konce března jsou z důvodu vyhlášení nouzového stavu a celorepublikové karantény zrušeny všechny akce, které se měly konat v rámci projektu MAP ORP Beroun.  Jde o níže uvedené akce. Termín Název aktivity 17.3.2020 Seminář pro pedagogy ZŠ – Supervize pro učitele – týmová práce, lektorka Alexandra Petrů (Člověk…

INSPIROMAT: Jak děti povzbudit a jak jim naslouchat?

Péče o děti je náročná, často zlobí, neposlouchají, vzdorují? Na semináři, který pořádá rodinné centrum Slunečnice se budou účastníci zabývat nastavením hranic- ponechání důsledků, naslouchání a povzbuzení sebedůvěry u dětí. Seminář nazvaný Cesta k dětem se koná v sobotu 29. března od 9.30 do 16.00 hodin. Téma semináře: Nastavit hranice a…

Čerpání aktivit v Šablonách v době uzavření škol

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k dopadu koronaviru na zjednodušené projekty OP VVV týkající se personálních šablon, pravidelných i jednorázových aktivit. 1. Personální šablony: pokud mohou zaměstnanci školy/školského zařízení v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví pracovat (v budově školy/z domova), je možné uplatňovat za tyto dny personální šablony. V…

INSPIROMAT: Kdy a jak mají začít používat digitální technologie děti?

V dnešní době každý z nás denně využívá digitální technologie a jsou součástí našeho pracovního i soukromého života. Velkou otázkou je, kdy a jak mají začít používat digitální technologie vaše děti. Na toto téma bude zaměřena přednáška nazvaná DIGIDÍTĚ – děti a svět digitálních technologií, kterou pořádá rodinné centrum Slunečnice 23. března …

INSPIROMAT: Jak zvládat sourozeneckou rivalitu

Často se hádají, křičí, rvou se jako koně nebo se perou se o hračky? Sourozenecká rivalita je přirozenou součástí každé rodiny, která má více než jedno dítě. Ve většině případů jí lze s úspěchem řešit. O způsobech a řešeních pohovoří  Mgr. Pavla Chlumská v rámci semináře nazvaného Sourozenecká rivalita. Pořádá ho…