header image

Vedoucí pracovních skupin se sejdou koncem listopadu

Setkání vedoucích pracovních skupin projektu MAP II a dalších členů realizačního týmu se uskuteční poslední listopadové pondělí. Jednání začíná ve 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Beroun. V rámci projektu fungují čtyři pracovní skupiny a jedna nepovinná platforma. Vedoucí skupiny pro rovné příležitosti je Mgr. Martina Kykalová, která současně vede  platformu pro spolupráci…

Pracovní skupina subjektů neformálního vzdělávání se poprvé sejde 21. 11.

V rámci projektu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP II), kterým Beroun navazuje na úspěšně zakončený projekt MAP I, se v druhé polovině listopadu uskuteční další úvodní setkání pracovní skupiny, tentokráte zaměřené na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání na Berounsku. Kulatý stůl se uskuteční ve středu 21. listopadu od 15.00 hodin ve velké zasedací…

Kulatý stůl na téma Rovné příležitosti

Kulatý stůl na téma Rovné příležitosti ve vzdělávání v našem regionu se uskuteční 31. října od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Beroun. Cílem tohoto setkání je diskuse nad budoucí podobou práce na MAP II, jeho možnostmi a potenciálem organizací, které se na MAP II chtějí aktivně podílet. Město Beroun zahájilo práce na…