PF 2019

Přejeme vám poklidné vánoční svátky a do nového roku 2019 pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Realizační tým MAP ORP Beroun