Skupina pro rozvoj matematické gramotnosti se poprvé sejde 25. ledna

První jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. (MAP II.) se uskuteční v pátek 25. ledna. Začne od 15:00 hodin v kuchyňce Jungmannovy ZŠ Beroun, která se nachází v přízemí hlavní budovy. Na programu, který povede vedoucí skupiny Mgr. Eva Chlumská, je nejen představení projektu a jednotlivých členů skupiny, ale také stanovení priorit v oblasti matematické gramotnosti a navržení aktivit spolupráce v této oblasti. Jednání završí případná diskuze