Pracovní skupina pro matematickou gramotnost se sejde 7. 6.

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost se sejde v pondělí 7. června od 16:00 hodin. Setkání se bude konat na Jungmannově ZŠ Beroun (Plzeňská 30) v učebně 6.A. Na programu je například projednání přehledu aktivit na rok 2021, roční akční plán pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022, i informace o hře Cesta životem.