Učitelé prozkoumají báje a přírodní unikáty Zlatého koně

Na den dětí, v úterý 1. 6. se uskuteční další exkurze v rámci vzdělávací aktivity č. 11 Regionální vlastivěda  – pro pedagogy ZŠ. Tentokrát má název Báje a přírodní unikáty Zlatého koně. Účastníci se sejdou ve 13.30 na parkovišti u Koněpruských jeskyní. Následně se vydají na pěší exkurzi se zastávkami na jednotlivých lokalitách se zážitkovými aktivitami a náměty možného didaktického využití, to vše pod odborným vedením autora publikace Regionální vlastivěda Emilem Šnaidaufem. Půjdou po části naučné stezky Zlatý kůň kolem Koněpruských jeskyň v délce asi 2 km.  Akce je určena pro učitelé základních škol, zvláště přírodopisu, přírodovědy, vlastivědy, zeměpisu, dějepisu a literární výchovy. Během cesty se seznámí s přírodovědnými zajímavostmi okolí a CHKO Český kras, zdejšími krasovými jevy, archeologickými nálezy, historií objevu Koněpruských jeskyň a těžby vápence. „Využijeme vyhlídky z návrší Zlatého koně do krajiny a v Houbově lomu budeme sbírat zkameněliny na pravěkém korálovém útesu. Povíme si také o tajemných bájích spojených se Zlatým koněm a jeho podzemím,“ zve k účasti Emil Šnaidauf. Exkurze má vést k bližšímu poznání daného místa, jeho přírodních zajímavostí, historie a kulturního dědictví.
Přihlásit se můžete   ZDE