Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti bude znovu jednat

Druhé jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. (MAP II.) se uskuteční dne 16. 10. od 15:00 hodin v kuchyňce Jungmannovy ZŠ Beroun, Plzeňská 30, 266 01. Kuchyňka se nachází v přízemí hlavní budovy – 2. stupeň. Na programu jednání je mimo jiné i seznámení s úpravami SWOT analýzy, informace ze setkání ředitelů ZŠ a MŠ – MAP II. , klteré se uskuteční na Monínci, diskuse a další. Jednání povede vedoucí pracovní skupiny Mgr. Eva Chlumská.