Pracovní skupina subjektů neformálního vzdělávání se poprvé sejde 21. 11.

V rámci projektu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP II), kterým Beroun navazuje na úspěšně zakončený projekt MAP I, se v druhé polovině listopadu uskuteční další úvodní setkání pracovní skupiny, tentokráte zaměřené na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání na Berounsku. Kulatý stůl se uskuteční ve středu 21. listopadu od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Beroun. „Cílem tohoto setkání je diskuse nad budoucí podobou práce na MAP II, jeho možnostmi a potenciálem organizací, které se na MAP II chtějí aktivně podílet,“ uvedla Mgr. Martina Kykalová, vedoucí této pracovní skupiny.