PRÁZDNINOVÉ TIPY: Klenoty středočeského pravěku

Nová výstava Klenoty středočeského pravěku se chystá na zámku v Nižboru. Přístupná bude od 2. července 2020. Expozice bude pojmenovaná podle stejnojmenné publikace Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, vydané v roce 2019, a bude prezentovat ty nejzajímavější nálezy a poznatky z různých archeologických výzkumů ústavu, probíhajících v posledních letech, a pokrývajících období od mladší doby kamenné až po stěhování národů.