Prosinec nabídne kavárnu pro asistenty i seminář o agresi

I poslední měsíc letošního roku nabídne zajímavé akce, které se budou konat v rámci projektu MAP ORP Beroun II.

V pořadí druhé setkání podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga nazvané Kavárna pro asistenty pedagoga se uskuteční v úterý 3. 12. První se koná od 8.30 do 10.30 hodin a následující od 11.00 do 13.00 hodin, vždy v berounské městské knihovně. Asistenti a asistentky pedagoga hrají v českých školách nezastupitelnou roli při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Řadě z nich ale chybí metodická podpora, kterou ke své práci nutně potřebují. Někteří narážejí na problémy v komunikaci s učiteli nebo rodiči. O této situaci víme a chceme se proto více zaměřit  na prostor pro další vzdělávání a odborný rozvoj AP. Věříme, že se nám tak podaří pozvednout prestiž AP a upozornit na důležitost této profese v českém vzdělávacím systému.

Zážitkový seminář nazvaný Agrese je OK, který je určen pro pedagogy základních škol, se koná ve středu 4. 12. od 14 hodin v zasedací místnosti MěÚ Beroun.  Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se učitelé naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat. Program dynamicky reaguje na potřeby a přání účastníků.