Osm desítek předškoláků bude recitovat na přehlídce

Recitační přehlídka se v rámci projektu MAP ORP Beroun II. uskuteční v druhé polovině listopadu. Přehlídka se koná v hlavní budově berounské městské knihovny, v oddělení pro děti, a zúčastní se jí na osm desítek předškoláků.
Ve středu 20. 11. se představí děti z MŠ Chrustenice a MŠ Sluníčko. Další den bude určen pro malé recitátory ze tří mateřských škol MŠ Tovární, MŠ Kaštánek a Lesní MŠ Studánka. Recitační maraton bude završen v pátek 22. 11. Vystupovat budou děti z MŠ Stašov, MŠ Vrchlického, MŠ Pod Homolkou, MS Drašarova a Katolické MŠ. Výběr básní je volný, téma libovolné. Děti mohou recitovat samy, ve dvojicích, ve skupině či s pomocí učitele.  Na děti kromě recitační přehlídky čeká i Cirkus Žebřík, který předvede příběhy, které vyprávěly kameny.