S asistenty k lepší škole

Konference věnovaná tématu asistentů pedagoga, jejich metodickému vedení, spolupráci s učitelem, zkušenostem ze zahraničí apod.se uskuteční v Praze 22. října. Akce se koná v Centru současného umění DOX, a to od 9:30 do 16:00 hodin. Konference je určena především asistentům a asistentkám pedagoga, školním asistentům
a asistentkám, vyučujícím a vedení škol.