Seminář ukáže pedagogům způsoby zvládání hlasové únavy

Chcete zlepšit svůj hlas? Pokud ano, je třeba začít jednat. Se správným učitelem se může naučit zpívat každý. Seminář Mgr. Kateřiny Slukové nazvaný Cesta správného nastavení hlasu je zaměřený na způsoby zvládání hlasové únavy při výkonu pedagogického povolání. Součástí semináře je sluchová analýza hlasu účastníků semináře a vzájemné zhodnocení současného stavu jejich hlasového aparátu. Dozvíte se, jak mluvit v hlasové indispozici, jak zaujmout posluchače a udržet pozornost a budete mít možnost shlédnout ukázky každodenních léčivých cvičení. Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, jeho délka je stanovena na 5×45 minut.
Osvojíte si:
– zásady správného používání hlasu tak, aby zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se minimálně unavoval
– techniku hlasového projevu Vokalsystem jako sestavu cvičení a způsobů práce s hlasem, vytvořené na základě poznatků studia fonetiky a dlouholeté praxe operního pěvce a pedagoga
– dovednosti jak rozpoznat kvalitu hlasu, vlastnosti a typy hlasu, nejčastější chyby tvoření hlasu, práce s dechem a hlasová hygiena. Hodnocení a zpětné vazby: www.vokalsystem.cz nebo na Vokalsystem – Kateřiny Slukové

Hlasová metoda vokalsystem je originální sestava cvičení a práce s hlasem. Vychází z principu správného používání hlasu tak, aby hlas zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se minimálně namáhal. Vokalsystem je metoda  Mgr. Kateřiny Slukové, která propojila své znalosti fonetiky  se sedmnáctiletou praxí operního pěvce.  Specializuje se na zvukovou stránku hlasového projevu, zejména kvalitu, sílu , barvu hlasu a prevenci hlasových poruch